Święto Wniebowstąpienia Chrystusa jest także świętem stolicy Serbii - Belgradu

Slava stolicy Serbii

Święto stolicy Serbii, Belgradu – Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa uroczyście obchodzono również i w tym roku. Święta Liturgia, której przewodniczył patriarcha Irinej w cerkwi tego święta, przy asyście biskupa australijsko-nowozelandzkiego Irineja, była rozpoczęła uroczyste świętowanie. W Liturgii uczestniczyły tłumy a wyświęcenie hierodiakona Davida na hieromnicha było dodatkowym wydarzeniem uświęcającym ten dzień. W uroczystościach wziął też udział biskup chwostanski Atanasije, wikariusz patriarchy.