photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 14 lutego

Przedśmiertna modlitwa św. Tryfuna: „Panie Boże bogów i Królu króli, Najświętszy od wszystkich świętych, dziękuję Tobie, że uczyniłeś mnie godnym bym zakończył swój trud bez narzekania. I teraz modlę się do Ciebie, żeby nie dosięgła mnie ręka demona niewidzialnego, by nie strąciła mnie w głęboką otchłań.