photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 16 lutego

Jakiej to chwały na niebie dostąpił św. Symeon Teofor, który trzymał na swoich rękach Zbawiciela świata, jasno ukazuje zdarzenie opowiedziane w żywocie św. Piotra Atoskiego (12 czerwca).