Rozmyślania na 24 grudnia

Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują (Ps. 145, 20). Żywoty świętych potwierdzają to w oczywisty sposób. Pewni zazdrośni duchowni oskarżyli przed patriarchą Anatolem św. Daniela, oczerniając go o bycie magiem. W rzeczywistości zazdrościli jeszcze młodemu ascecie, który przewyższał ich we wszystkich cnotach i swoim życiem przyciągał do siebie wielu ludzi.