photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 13 lutego

Chociaż Święci Ojcowie wychwalali życie mnisze jako stan anielski, choć wielu z największych świętych przeżyło swe życie i doszło do świętości w głuchej i bezludnej pustyni, to Cerkiew nie zaleca wszystkim swoim wiernym życia mniszego. „Ani nie wszyscy zbawią się na pustyni, ani nie wszyscy na świecie zginą”, rzekł pewien święty. Pewnemu człowiekowi, który bez predyspozycji do mniszego życia, chciał odejść do monasteru, św. Nifont powiedział: „Dziecko, miejsce nie zbawia ani nie gubi…