Rozmyślania na 21 grudnia

Kto w pełni zawierzy Bogu, tego Bóg kieruje do zbawienia i na korzyść wielu innych. Św. Mikołaj, ufny woli Bożej, uciekł ze swego miasta Patary od ludzkiej chwały i przybył do Miry Licyjskiej, gdzie ani on nikogo, ani nikt jego, nie znał. Bez jakichkolwiek środków – choć był bogaty, uciekł z domu zostawiając wszystko – bez znajomości i bez planów chodził nierozpoznany po mieście, oczekując, iż Bóg pokieruje jego krokami.

Rozmyślania na 19 grudnia

Na ikonach św. Mikołaja zwykle przedstawia się Zbawiciela z Ewangelią w rękach z jednej strony, a z drugiej Przenajświętszą Bogurodzicę z arcybiskupim omoforionem na rękach. Jest to usprawiedliwione dwoma historycznymi wydarzeniami, i tak w pierwszym przypadku, oznacza wezwanie Mikołaja do biskupiej posługi, a w drugim, usprawiedliwienie go z powodu kłótni z Ariuszem.

Święty Mikołaj, biskup Miry Licyjskiej

Urodził się około 270 roku w miejscowości Patara (południowo-zachodnia Anatolia). Jego zamożni rodzice długo nie mogli mieć dzieci. Jednak po wielu gorących modlitwach i obietnicy poświecenia dziecka służbie Bożej, urodził im się syn. Od młodzieńczych lat, Mikołaj okazywał szczególne umiłowanie w czynieniu dobra. Zadowolony z charakteru Mikołaja, jego wuj biskup Patary, zaczął powierzać mu coraz bardziej odpowiedzialne zadania przy cerkwi poczym wyświęcił…