photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 9 lutego

Post jest ważny, lecz miłość jest jeszcze ważniejsza. Jeśli postem wypędza się demony, tłumi pokusy, temperuje ciało, ćwiczy ducha to dzięki miłości Bóg osiedla się w człowieku. Sam Pan wyróżnił post jako nieodzowny, ale miłość wskazał jako główne przykazanie.

photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 8 lutego

Największym dobrem każdego państwa są święci i dobrzy ludzie, którzy w nim żyją. Każde inne dobro nic nie znaczy w porównaniu z tym. Pobożni chrześcijańscy władcy uważali świętych w swoim państwie za największe błogosławieństwo Boże. Św. cesarz Konstantyn Wielki mówił: „Dziękuję Panu Jezusowi Chrystusowi, że w moich czasach żyje trzech cudownych świętych: błogosławiony abba

photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 25 stycznia

Na ziemi nie ma większego zaszczytu i większego powołania niż bycie chrześcijaninem. Kiedy sędzia oprawca Sewir zapytał młodego Piotra Apselamusa: “Z jakiego jesteś rodu?” Piotr odpowiedział: “Jestem chrześcijaninem.” Sędzia pytał go dalej: “Jaką niesiesz posługę?” Na to Piotr: “Nie ma większej i lepszej posługi niż bycie chrześcijaninem.”

photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 24 stycznia

Być przekupnym, znaczy nie być chrześcijaninem. Prawosławni Ojcowie Cerkwi nigdy nie dali się przekupić ani zastraszyć. Skorumpowanie w odniesieniu do wiary równa się Judaszowej zdradzie Chrystusa za pieniądze. Przekupność była charakterystyczne tylko dla heretyków.