Rozmyślania na 2 stycznia

Jak płomieniem nie do ugaszenia byli święci męczennicy pochłonięci miłością Chrystusa. Ta miłość ułatwiała im męki i czyniła śmierć słodką. O św. Ignacym tak mówi św. Jan Złotousty: “On z taką łatwością zdjął z siebie ciało jakby zrzucał z siebie ubranie.”

photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 11 lutego

Im bardziej człowiek rozwija świadomość duchową i oczyszcza serce, tym bardziej zauważa, że otchłań, w której się znajduje jest coraz głębsza, a wierzchołek, do którego zmierza jest coraz wyższy. Kiedy pewien gigant duchowy leżąc na łożu śmierci usłyszał, jak towarzysze chwalą go   zważywszy na jego liczne wysiłki, zapłakał i rzekł tak: „Dzieci, nie rozpocząłem nawet początku duchowego życia.”