Rozmyślania na 1 stycznia

Czy można wiarą góry przenosić (Mt 17, 20)? Bez wątpienia można. Można i więcej: przez wiarę sam Bóg może skierować się miłosierdziem do nas grzesznych. W omirycyjskim mieście Zafar (dzisiejszy Jemen – przyp. tłum.) większość mieszkańców była Judejczykami. Św. Grzegorz trudził się by nawrócić ich na chrześcijaństwo. Wtedy to Judejczycy zaproponowali św. Grzegorzowi i