photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 10 lutego

Brak zawiści u świętych jest jedną z ich zdumiewających i wspaniałych cech. Święci nie tylko nie dopuszczali by zawiść zalęgła się w ich sercach, ale ze wszystkich sił starali się, by wywyższyć swoich towarzyszy, a siebie poniżyć.