photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 25 stycznia

Na ziemi nie ma większego zaszczytu i większego powołania niż bycie chrześcijaninem. Kiedy sędzia oprawca Sewir zapytał młodego Piotra Apselamusa: “Z jakiego jesteś rodu?” Piotr odpowiedział: “Jestem chrześcijaninem.” Sędzia pytał go dalej: “Jaką niesiesz posługę?” Na to Piotr: “Nie ma większej i lepszej posługi niż bycie chrześcijaninem.”

photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 24 stycznia

Być przekupnym, znaczy nie być chrześcijaninem. Prawosławni Ojcowie Cerkwi nigdy nie dali się przekupić ani zastraszyć. Skorumpowanie w odniesieniu do wiary równa się Judaszowej zdradzie Chrystusa za pieniądze. Przekupność była charakterystyczne tylko dla heretyków.

photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 23 stycznia

Próżność z powodu ubrań szczególnie szerzy się w naszych czasach. Kto nie ma innego powodu do dumy, pyszni się swoim ubraniem. A ten który ma czymś innym, cenniejszym niż ubrania, ten się nie pyszni. Jak złoto, które nie wychodzi na powierzchnię ziemi, tak i wartości duchowe jednego człowieka nie są zauważalne z zewnątrz.

photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 22 stycznia

Cerkiew Prawosławna ucząc ludzi nieskończonej miłości, uczy przy tym i nieskończonego posłuszeństwa, z którego wynika porządek i dobre stosunki wśród wiernych. Biskupi winni są posłuszeństwa Bogu, duchowni biskupom, wierni sobie nawzajem.

photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 21 stycznia

Na jednej z tablic w cerkwi Hagia Sophia wyryte były słowa: “Umyj swoje grzechy, a nie tylko twarz.” Każdy kto wchodził do tej znanej cerkwi czytał napis i przypominał sobie o tym, że chrześcijaństwo wymaga od niego moralnej czystości: czystości serca, duszy i umysłu.