Św. Sawa Serbski

Św. Sawa urodził się jako Rastko Nemanjić ok. 1169 roku. Był najmłodszym synem wielkiego żupana Stefana Nemanji. Miał dwóch braci – Vukana i Stefana Pierwoukoronowanego. Będąc jeszcze młodzieńcem, uciekł na św. górę Athos gdzie w rosyjskim monasterze św. Pantelejmona przyjął w niedługim czasie podstrzyżyny mnisze. Pod wpływem syna, ojciec także wstąpił do stanu mniszego i otrzymał imię Symeon.

Święto Wniebowstąpienia Chrystusa jest także świętem stolicy Serbii - Belgradu

Slava stolicy Serbii

Święto stolicy Serbii, Belgradu – Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa uroczyście obchodzono również i w tym roku. Święta Liturgia, której przewodniczył patriarcha Irinej w cerkwi tego święta, przy asyście biskupa australijsko-nowozelandzkiego Irineja, była rozpoczęła uroczyste świętowanie. W Liturgii uczestniczyły tłumy a wyświęcenie hierodiakona Davida na hieromnicha było dodatkowym wydarzeniem uświęcającym ten dzień. W uroczystościach wziął też udział biskup chwostanski Atanasije, wikariusz patriarchy.

cerkiew w Sremskich Karłowicach

250 lat katedralnej cerkwi w Sremskich Karłowicach (srb. Sremski Karlovci)

W niedzielę, 22. maja 2011 roku, w dzień pamięci św. Mikołaja, Patriarcha serbski Irinej wraz kilkunastoma biskupami odprawił świąteczną liturgię w katedralnej cerkwi Sremskich Karłowic. Była to 250. rocznica tej cerkwi pw. św. Mikołaja. Po liturgii, ulicami miasta przeszła uroczysta procesja. W obchodach święta uczestniczyli m.in. minister kultury, minister samorządów lokalnych i administracji publicznej, prezydent Wojwodiny i wielu innych dostojników państwowych.