Rozmyślania na 30 grudnia

Postem, po pierwsze, osiąga się czystość cielesną, a poprzez nią i czystość duchową. Wstrzemięźliwość w  jedzeniu, to według słów syna łaski, św. Efrema Syryjczyka, oznacza „Nie chcieć i nie wyszukiwać rozmaitych potraw, jeść tylko w wyznaczonych do tego porach, nie oddawać się duchowi rozkoszy; nie wzmagać głodu patrząc na smakowite potrawy i nie wybrzydzać.”