monastery i cerkwie w Kosowie

Serbskie monastery w Kosowie i Metochii a „polityczna poprawność”

Serbskie monastery w Kosowie i Metochii, z których część znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, już dwa lata stanowią polityczny problem. Priština, przy wsparciu poszczególnych wpływowych państw Zachodu, chce aby monastery znane były pod nazwą ‚kosowskie’. Komitet UNESCO zaplanował oddzielną dyskusję o „Średniowiecznych pomnikach w Kosowie (Serbia)”, która odbyła się w 2008 roku w Quebeku . Serbia oficjalnie zgłosiła swój udział w tej dyskusji.

bp Jovan (Ćulibrk)

Chirotonia biskupa lipljanskog Jovana

4 września został wyświęcony nowy biskup w SPC. Biskup Jovan (Ćulibrk) został wikarnym biskupem patriarchy z tytułem „Biskup lipljanski”. Chirotonia biskupia odbyła się w monasterze Pećka Patrijaršija. Świąteczną liturgię celebrował patriarcha serbski Irinej w asyście 15. biskupów oraz licznego duchowieństwa.

Święty Sobór Biskupów SPC

Sprawozdanie z pracy Świętego Soboru Biskupów SPC

W Belgradzie, siedzibie Patriarchy Serbskiego Irineja odbył się w dniach 16 – 27 maja 2011 roku coroczny Sobór Biskupów SPC. W pracach Soboru pod przewodnictwem Jego Świętobliwości patriarchy Irineja wzięli udział wszyscy biskupi poszczególnych diecezji SPC wraz z hierarchami Arcybiskupstwa Ochrydzkiego na czele z arcybiskupem ochrydzkim i metropolitą Skopje Jovanem.