Święty Mikołaj Velimirović – biskup Ochrydy i Žičy

MIKOŁAJ VELIMIROVIĆ, biskup Ochrydy i Žičy, 18/31 marca i druga niedziela po Pięćdziesiątnicy (Sobór świętych amerykańskich). Urodził się 23 grudnia 1880 r. w serbskiej wsi Lelić. Niespotykanie zdolny i bogobojny. Mając dwadzieścia dwa lata, ukończył już Seminarium Duchowne św. Sawy w Belgradzie. Po otrzymaniu doktoratu z teologii w szwajcarskim Bernie wrócił do Serbii i złożył śluby zakonne w monasterze Rakovica. Wkrótce, już jako archimandryta, nauczał w Seminarium Duchownym w Belgradzie oraz kontynuował…