Święty Sobór Biskupów SPC

Sprawozdanie z pracy Świętego Soboru Biskupów SPC

W Belgradzie, siedzibie Patriarchy Serbskiego Irineja odbył się w dniach 16 – 27 maja 2011 roku coroczny Sobór Biskupów SPC. W pracach Soboru pod przewodnictwem Jego Świętobliwości patriarchy Irineja wzięli udział wszyscy biskupi poszczególnych diecezji SPC wraz z hierarchami Arcybiskupstwa Ochrydzkiego na czele z arcybiskupem ochrydzkim i metropolitą Skopje Jovanem.