monastery i cerkwie w Kosowie

Serbskie monastery w Kosowie i Metochii a „polityczna poprawność”

Serbskie monastery w Kosowie i Metochii, z których część znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, już dwa lata stanowią polityczny problem. Priština, przy wsparciu poszczególnych wpływowych państw Zachodu, chce aby monastery znane były pod nazwą ‚kosowskie’. Komitet UNESCO zaplanował oddzielną dyskusję o „Średniowiecznych pomnikach w Kosowie (Serbia)”, która odbyła się w 2008 roku w Quebeku . Serbia oficjalnie zgłosiła swój udział w tej dyskusji.