bp Jovan (Vraniškovski)

Władyka Jovan (Vraniškovski) kolejny raz aresztowany

Dziś, 12 grudnia 2011 roku przy wjeździe do Macedonii, w miejscowości Medżitlija (przejście graniczne między Macedonią i Grecją), aresztowany został arcybiskup Ochrydy i metropolita Skopje Jovan (Vraniškovski) a następnie odwieziony do aresztu niedaleko Skopje. Po fałszywych oskarżeniach ze strony niekanonicznej organizacji w Macedonii, arcybiskup Jovan był w 

Święty Sobór Biskupów SPC

Sprawozdanie z pracy Świętego Soboru Biskupów SPC

W Belgradzie, siedzibie Patriarchy Serbskiego Irineja odbył się w dniach 16 – 27 maja 2011 roku coroczny Sobór Biskupów SPC. W pracach Soboru pod przewodnictwem Jego Świętobliwości patriarchy Irineja wzięli udział wszyscy biskupi poszczególnych diecezji SPC wraz z hierarchami Arcybiskupstwa Ochrydzkiego na czele z arcybiskupem ochrydzkim i metropolitą Skopje Jovanem.