igumen monasteru Chiliandar na św. górze Athos - o. Metodije podczas wizyty w Moskwie

Chiliandarscy mnisi z wizytą w Moskwie

Z Bożego Błogosławieństwa i dążeniem duchowieństwa SPC w Moskwie, w pierwszych dniach postu bożonarodzeniowego, wśród serbskiej społeczności zebrane zostały datki na odbudowę Chiliandaru. W ciągu niecałych dziesięciu dni serbska wspólnota okazała wielkie chrześcijańskie miłosierdzie i troskę o swoją Cerkiew zebrawszy około 100 tys. euro. Za okazaną wdzięczność, athoski monaster wysłał do Moskwy delegację, na czele której stanął sam igumen Chiliandaru.