Serbska Cerkiew wzywa prawosławnych do trzydniowego postu i modlitwy

15 września, na oficjalnej stronie SPC, pojawił się komunikat Św. Synodu z prośbą o modlitwę i post za Kosowo i Metochię.

 

My, Wasz Patriarcha ze Św. Synodem i członkami Wydziału św. Soboru ds. Kosowa i Metochii, głęboko zmartwieni z powodu gwałtu, którego doświadcza naród [serbski] w Kosowie i Metochii oraz jego wolność i świątynie, lecz zarazem pełni wiary i nadziei w Zbawiciela i Boga naszego, wzywamy cały nasz wierzący naród do modlitwy i trzydniowego postu (do niedzieli): aby Bóg wybaczył nam nasze grzechy, aby naprowadził na właściwą drogę możnowładnych i tych, którzy mają władzę aby nie uczestniczyli w kłamstwie, aby szanowane były Boże prawa jak i podstawowe prawa człowieka do wolności, aby respektowana była rezolucja ONZ (Rezolucja 1244), wg której Kosowo i Metochia była i jest integralną częścią Serbii.

 

W tym samym czasie wzywamy całe nasze duchowieństwo, stan mniszy oraz wiernych aby w ich cerkwiach, 15, 16 i 17 września o godz. 18:00, odbył się molebien w intencji krzywdzonego narodu Kosowa i Metochii.

 

Z ojcowską uwagą i miłością zwracamy się osobno do Was, naszych duchowych dzieci, w krzywdzonym Kosowie i Metochii abyście wytrwali w niesieniu Waszego krzyża, w wierze swoim świątyniom i grobom swoich przodków. Od Boga oczekujemy zbawienia a od ludzi prawdy.

 

„I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” (Mt 10, 22)

 

Błogosławieństwo Boże niech będzie z całym prawosławnym narodem i wszystkimi ludźmi dobrej woli, a szczególnie z naszymi braćmi i siostrami w Kosowie i Metochii.

 

Arcybiskup Peći
Metropolita belgradzko-karłowaczki i Patriarcha Serbski
IRINEJ