Nowy igumen monasteru Visoki Dečani

Bractwo monasteru Visoki Dečani

Bractwo monasteru Visoki Dečani

Po uroczystych obchodach monasterskiego święta Wniebowstąpienia Chrystusa, w godzinach wieczornych odbył się bracki sobór, któremu przewodniczył niedawno intronizowany Teodosije, biskup raszko-prizreński.

 

Mówiąc o życiu odnowionego deczańskiego bractwa, które jako igumen prowadził przez 12 lat, władyka Teodosije podkreślił, iż ze względu na jego wstąpienie na tron biskupa diecezjalnego, mnisi muszą wybrać nowego igumena monasteru, który by przejął bezpośrednią odpowiedzialność kierowania wspólnotą.

 

Zgodnie ze radą bpa Teodosija, bractwo wybrało na nowego przełożonego monasteru archimandrytę Savę (Janjić), który przez ostatnie 19 lat pełnił rolę namiestnika monasteru.