Kosowo wśród pięciu najważniejszych miejsc kultu

Pećka Patrijaršija

Pećka Patrijaršija

Serbskie świątynie w Kosowie wliczono między pięć najważniejszych miejsc w basenie Morza Śródziemnego. Monastery w Kosowie i Metochii znalazły się na liście Komisji Europejskiej wraz z Jerozolimą, św. Górą Athos, Mekką i Watykanem.

Zdecydowano o tym na zgromadzeniu Komisji Europejskiej, któremu przewodniczył Jose Manuel Barroso. Przewodniczący KE powiedział o tym, jak istotna jest pojedyncza ochrona świętych miejsc, a także o tym, że te miejsca powinny być źródłami międzykulturowego dialogu, a nie konfliktu.

 

Po szczegółowej analizie zostanie przyjęta międzynarodowa deklaracja, która sprecyzuje stopień oraz zakres ochrony tych miejsc.

 

Chciałem, by wyróżniono z prawnego punktu widzenia miejsca, które znajdują się w ciągłym zagrożeniu jak Kosowo czy Jerozolima od tych, które są w przyjaznym otoczeniu jak św. Góra Athos, Watykan czy Mekka – powiedział prof. Sima Avramović, uczestnik posiedzenia KE. Dodał także, że największym sukcesem jest znalezienie się Kosowa na takiej liście obok Jerozolimy czy Watykanu, co jest dodatkową gwarancją zachowania serbskości w Kosowie i Metochii.