Jubileusz patriarchy Irineja

Patriarcha SPC Irinej

Patriarcha SPC Irinej

Minęły dwa lata od momentu kiedy Św. Sobór Arcybiskupów SPC wybrał nowego patriarchę. 22 stycznia 2010 roku, w kaplicy św. Symeona Serbskiego mieszczącej się w siedzibie Serbskiego Patriarchatu w Belgradzie, archimandryta Gavrilo wylosował spod Ewangelii kartkę z imieniem nowego Patriarchy Serbskiego. Został nim dotychczasowy biskup Niszu, Irinej (Gavrilović).

 

Wczoraj, w katedralnej cerkwi w Belgradzie, patriarcha służył świąteczną liturgię. Po nabożeństwie, o. Petar Lukić złożył serdeczne życzenia zwracając uwagę nie tylko na jubileusz patriarchy, ale i jego życiową drogę. Następnie wręczył mu prezent – biskupi pastorał – żezł.

 

Patriarcha Irinej (Gavrilović) urodził się we wsi Vidova niedaleko Čačaka w 1930 roku. Na chrzcie otrzymał imię Miroslav. Po zakończeniu gimnazjum wstapił na Akademię Teologiczną w Prizrenie, a nastepnie w Belgradzie. Po zakończeniu studiów odbywa słuzbę wojskową, po której szybko zostaje profesorem w Prizrenskiej Akademii Teologicznej. Jeszcze wcześniej, w 1959 roku w monasterze Rakovica, z rąk patriarchy Germana przyjmuję stan mniszy i otrzymuje imię Irinej. W tym samym miesiącu, w cerkwi św. Paraskiewy w belgradzkiej tweirdzy Kalemegdan zostaje wyświęcony na duchownego. Pracując w Prizrenie ukończył w międzyczasie studia podyplomowe w Atenach. Następnie zostaje rektorem akademii w Prizrenie. W 1974 roku wybrany na wikarnego biskupa patriarchy, a w 1975 roku wybrany na biskupa Niszu. Pełnił tę funkcję do momentu wyboru na Patriarchę Serbskiego.