Jubileusz monasteru Mileševa

Monaster Mileševa

Monaster Mileševa

7 października, na liturgii w monasterze Mileševa, którą w asyście licznie zebranego episkopatu, duchowieństwa oraz wiernych celebrował patriarcha Irinej, oświęcono największy serbski dzwon. Z okazji jubileuszu monasteru, dzwon ufundował rosyjski biznesmen Andrej Kozicin.

 

Jubileusz ośmiu wieków istnienia, był powodem do ustanowienia przez diecezję Mileševską orderu „Biały Anioł” („Beli anđeo”), który został wręczony serbskiemu patriarsze. Te same odznaczenie przyznano metropolicie dobrobosanskiemu Nikolaju oraz biskupom: zvorničko-tuzlanskiemu Vasiliju, bačkiemu Irineju i vranjskiemu Pahomiju.

 

Po liturgii, patriarcha zwracając się do wiernych, przypomniał wiekową rolę monasteru na rzecz serbskiej duchowości. Zwrócił także uwagę na symbolikę największego serbskiego dzwonu (9 ton), który przybył do Serbii z Rosji, i którego dźwięk „od dziś słyszany będzie jako głos narodu rosyjskiego, który broni naród serbski”.