Chiliandarscy mnisi z wizytą w Moskwie

igumen monasteru Chiliandar na św. górze Athos - o. Metodije podczas wizyty w Moskwie

igumen monasteru Chiliandar na św. górze Athos – o. Metodije podczas wizyty w Moskwie

Z Bożego Błogosławieństwa i dążeniem duchowieństwa SPC w Moskwie, w pierwszych dniach postu bożonarodzeniowego, wśród serbskiej społeczności zebrane zostały datki na odbudowę Chiliandaru. W ciągu niecałych dziesięciu dni serbska wspólnota okazała wielkie chrześcijańskie miłosierdzie i troskę o swoją Cerkiew zebrawszy około 100 tys. euro. Za okazaną wdzięczność, athoski monaster wysłał do Moskwy delegację, na czele której stanął sam igumen Chiliandaru.

 

11 grudnia uroczyście powitano igumena wraz z przybyłymi mnichami oraz odsłużono Św. Liturgię w katedralnej cerkwi SPC w Rosji pw. ap.ap. Piotra i Pawła. Prócz przybyłych braci w liturgicznym święcie wzięli udział: proboszcz cerkwi – biskup morawiczki Antonije, mnisi Nowojerozolimskiego monasteru spod Moskwy oraz serbscy studenci-duchowni z Moskiewskiej Duchownej Akademii. W nabożeństwie wzieło także udział wielu wiernych wśród których był ambasador Serbii w Rosji Jelica Kurjak i o. Nikołaj Bałaszow – zastępca kierownika Wydziału stosunków zewnętrznych Rosyjskiej Cerkwi.

 

Po Św. Liturgii bp Antonije zwrócił się do wiernych, mówiąc w swym kazaniu o znaczeniu Chiliandaru dla Serbskiej Cerkwi i historii Serbów. Władyka ciepło podziękował wszystkim uczestnikom akcji oraz wyraził szczególną wdzięczność pani ambasador Kurjak i o. Nikołaju. W imieniu wszystkich, życzył archimandrycie Metodije i braci monasterskiej duchowych sił o Bożej Pomocy w dziele odbudowy i jako prezent ofiarował igumenski żezł (pastorał).

 

Następnie odbyła się konferencja, na której o. Metodije opowiedział o pożarze monasteru, jego następstwach, obecnym stanie odbudowy oraz planach na przyszłość. Po wystąpieniu archimandryty, parafianie oficjalnie przekazali zebrane środki na ręce przełożonego chiliandarskiej wspólnoty.