Akademickie forum na rzecz Pokoju we Wrocławiu

14 listopada w Auli Leopoldyńskiej rozpocznie się interdyscyplinarna konferencja Academic Forum for Peace, podejmująca problemy dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

 

Udział w dwudniowym spotkaniu, współorganizowanym przez Instytut Filozofii UWr i Ligę Muzułmańską w RP, wezmą przedstawiciele ośrodków akademickich z Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec, Francji, Turcji, Grecji, Czech oraz Polski.

 

Forum otworzy o godz. 10.00 rektor Marek Bojarski, który wręczy Medale Jubileuszowe abp. Kallistosowi Ware’owi – światowej sławy teologowi prawosławnemu, prof. Horstowi Bürklemu – niemieckiemu religioznawcy, osobistemu przyjacielowi Benedykta XVI oraz prof. Tariqowi Ramadanowi – muzułmańskiemu myślicielowi i działaczowi społecznemu. Natomiast Jim Forest, pisarz i sekretarz generalny Prawosławnego Bractwa Pokoju, odbierze Nagrodę im. Księcia Konstantego Ostrogskiego z rąk naczelnego „Przeglądu Prawosławnego” Eugeniusza Czykwina.

 

Uhonorowani goście jako pierwsi wystąpią z półgodzinnymi wykładami. Językiem konferencji jest angielski. Otwarcie Forum uświetni koncert „Sacrum i profanum dla pokoju” w wykonaniu chórów: „Oktoich” pod dyrekcją ks. protodiakona Grzegorza Cebulskiego oraz „Ensemble Viridarium” pod kierunkiem Agnieszki Drożdżewskiej.

 

Kallistos Ware urodził się 11 września 1934 roku w Bath w Wielkiej Brytanii. Studiował filologię klasyczną, filozofię oraz teologię w Oksfordzie oraz na Uniwersytecie Princeton. Jest mnichem greckiego klasztoru św. Jana na Patmos i tytularnym metropolitą-arcybiskupem Dioklecji pod zwierzchnictwem Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu. Pełni strategiczną rolę w dialogu prawosławia z anglikanami i Kościołem rzymskokatolickim. Od 1970 roku, nieprzerwanie przez 35 lat, pracował naukowo i dydaktycznie w słynnym Pembroke College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Był także wieloletnim dyrektorem The Institute for Orthodox Christian Studies Uniwersytetu Cambridge. Członek-korespondent Akademii Ateńskiej, gdzie działa od 2007 roku w sekcji etyki i nauk politycznych. Pierwszy od 1917 roku prawosławny hierarcha w Rosyjskiej Akademii Nauk. Kallistos Ware jest doktorem honoris causa licznych uczelni. Przewodniczy stowarzyszeniu „The Friends of Mount Athos”. Najbardziej poczytna jego książka Orthodox Way została przetłumaczona na 14 języków, w tym na polski (nakład wyczerpany).

 

Horst Bürkle urodził się 9 czerwca 1925 roku w Nieder-Weisel w Niemczech. W latach 1945-1952 studiował teologię na uniwersytetach w Bonn, Tybindze, Kolonii oraz w Union Theological Seminary w Nowym Jorku. Jest uczniem związanych z dawnym Wrocławiem profesorów – Paula Tillicha i Romano Guardiniego. W latach 1968-1987 był profesorem i dyrektorem Instytutu Studiów Misyjnych i Religijnych na Uniwersytecie w Hamburgu – prowadził wówczas wykłady m.in. w Brazylii, Indiach, Nowej Gwinei, Korei Południowej oraz Japonii. Od 1988 roku do emerytury w roku 1991 był profesorem religioznawstwa na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, gdzie też w latach 1973-1975 pełnił funkcję prorektora. Jest członkiem założycielem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Zasiada w radzie redakcyjnej współzałożonego przez Josepha Ratzingera katolickiego periodyku Communio. Jest członkiem komisji teologicznej International Christian Network (IKBG). Przez wiele lat był doradcą stowarzyszenia katolickich intelektualistów Görres-Gesellschaft.

 

Tariq Ramadan urodził się 26 sierpnia 1962 roku w Genewie w rodzinie egipskich dysydentów. Studiował filozofię i filologię francuską na Uniwersytecie w Genewie, gdzie też obronił doktorat z filozofii, arabistyki i islamistyki. Studia nad islamskim prawodawstwem podjął w słynnej medresie Al-Azhar w Kairze. W latach 1995-2003 był wykładowcą filozofii i religioznawstwa na Uniwersytecie we Fryburgu oraz nauczycielem w genewskim College de Saussure. Od 2009 roku profesur współczesnych studiów nad islamem w Oksfordzie. Jest też profesorem islamistyki na uniwersytetach w Katarze, Maroku i Kioto. Patronat nad jego działalnością naukową w Oksfordzie objął emir Kataru Hamad ibn Chalifa as-Sani. Pełni funkcję przewodniczącego European Muslim Network oraz doradcy Unii Europejskiej i rządu brytyjskiego ds. religijnych. W rankingu 100 największych współczesnych intelektualistów opublikowanym w 2009 roku na łamach amerykańskiego magazynu Foreign Policy prof. Ramadan zajmuje 49 miejsce.