photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 14 grudnia

Cnota jest jak pragnienie. Kiedy człowiek zacznie z niej czerpać, staje się coraz bardziej spragniony i coraz usilniej stara się nią zaspokoić pragnienie. Ten który zacznie pracować nad cnotą miłosierdzia, nie będzie znał umiaru i nie zaakceptuje ograniczeń. Św. Filaret, kiedy żył w biedzie nie był mniej miłosierny, niż gdy został bogaty. Kiedy jego wnuczka została carycą, stał się on bogatym człowiekiem, ale to nie uczyniło…

photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 13 grudnia

„Apostołom zostało dane wszystko” – mówi św. Jan Złotousty. Mianowicie: wszystkie talenty, cała moc, pełnia łaski, którą Bóg daje swym wiernym. My widzimy to w żywocie św. apostoła Andrzeja Pierwszego Powołanego, który był apostołem, głosicielem Ewangelii, prorokiem, pasterzem i nauczycielem (Ef. 4, 11). Jako głosiciel Ewangelii – zaniósł Dobrą Nowinę na cztery strony świata. Jako prorok – przepowiedział chrzest narodu ruskiego i wielkość…

photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 12 grudnia

Kara Boża dosięga grzeszników natychmiast po uczynieniu grzechu, aby ich wystraszyć, a sprawiedliwych by nabrali odwagi. Niekiedy jednak kara przychodzi później, nagle i nieoczekiwanie, aby grzesznicy wiedzieli, że Bóg niczego nie zapomina. Datan i Abiron od razu po popełnieniu grzechu zostali wchłonięci przez otchłań, natomiast król Baltazar ujrzał rękę, która wypisała karę podczas uczty, gdy był otoczony przyjaciółmi i wielbicielami.

photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 11 grudnia

Czytając przykłady niezłomności wiary i miłosierdzia świętych i my stajemy się wytrwali w wierze i miłosierni. Gdy ludzie cesarza Konstantyna V Kopronima nakłaniali św. Stefana aby wyrzekł się kultu ikon, ten wyciągnął rękę, zacisnął pięść i rzekł: „Jeśli miałbym w sobie tylko jedną, jedyną kroplę krwi i ją przelałbym za ikonę Chrystusa”. Cesarz Maurycy miał sześciu synów, z których najmłodszy był jeszcze niemowlakiem. Dla tego syna na swym…

photo of saint Nikolaj (Velimirović)

Rozmyślania na 10 grudnia

Kiedy kat odciął świętemu Jakubowi kciuk prawej ręki, święty powiedział: „Gałąź winną również tak się obcina, by na jej miejscu wyrosła nowa, młoda”. Kiedy odcinano mu drugi palec, powiedział: „Przyjmij Panie i drugą gałąź Tweј winnicy”. Zaś gdy trzeci: „Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi”. Przy czwartym: „Ty, który przyjmujesz pochwały od czterech zwierząt, przyjmij i cierpienie czwartego palca”. Przy piątym natomiast: „Niech…