Świety Tryfon z Pieczengi

Urodził się ok. 1495 roku w rodzinie duchownego w mieście Torżok (Rosja, obwód twerski). Jeszcze w młodzieńczy latach udał się na Półwysep Kolski na tereny zamieszkałe przez pogański lud Lapończyków.

Dzięki jego ponad siedemdziesięcioletniej działalności większość Lapończyków zamieszkałych przy rzece Pieczenga wokół jego pustelni ochrzciła się i przyjęła Prawosławie.

W 1532 roku założył wspólnotę monastyczną, której jednak kierownictwa się zrzekł oddając funkcję igumena jednemu ze swoich uczniów.

Według tradycji, święty Tryfon miał moc czynienia cudów i wydawania poleceń dzikim zwierzętom.

Święty zmarł w 1583 roku. Na ikonach przedstawiany jest w mniszych szatach ze zwojem Pisma Świętego. Często też w tle ukazana jest kapliczka, którą zbudował na brzegu rzeki gdzie chrzcił miejscową ludność.

Jego pamięć Cerkiew czci 15/28 grudnia.