Rozmyślania na 22 stycznia

photo of saint Nikolaj (Velimirović)Cerkiew Prawosławna ucząc ludzi nieskończonej miłości, uczy przy tym i nieskończonego posłuszeństwa, z którego wynika porządek i dobre stosunki wśród wiernych. Biskupi winni są posłuszeństwa Bogu, duchowni biskupom, wierni sobie nawzajem.

 

O tym pisze św. Ignacy: „Jesteście w obowiązku podporządkować się bez żadnego fałszu – ten, który by oszukał swego widzialnego biskupa, szydziłby z Niewidzialnego…Proszę was, starajcie się wszystko wykonywać w jedności z Bogiem pod przewodnictwem biskupów, którzy zajmują miejsce Boga, i duchownych, którzy tworzą sobór apostołów…nie myśląc o tym, że cokolwiek czynicie sami, oddzielnie jest prawidłowe.”