Rozmyślania na 20 stycznia

photo of saint Nikolaj (Velimirović)„Człowiek nie jest czymś oczywistym” powiedział św. Bazyli. Tak jak dom przypomina inny dom, tak i powierzchowność człowieka przypomina powierzchowność innego. Niemniej dom ocenia się po tym kto w nim mieszka, tak i człowieka wg ducha, który w nim przebywa. W materialnym spojrzeniu oczywistym jest, że dom nie jest gospodarzem lecz tylko domem, w którym mieszka gospodarz, ale tylko duchowo spoglądając widać, że ciało nie jest człowiekiem tylko domem, w którym mieszka człowiek.