Rozmyślania na 15 stycznia

photo of saint Nikolaj (Velimirović)Jak odpowiedzieć tym, którzy mówią: Chrystus Cudotwórca nie mieści się w naszej logice. Odpowiedz krótko: postaraj się zmieścić w Jego. W Jego logice mieści się cała wieczność i wszystkie skarby czasu, więc jeśli tylko zechcecie i dla was znajdzie się w niej miejsce. Jak nie można pomieścić beczki w naparstku, to można naparstek w beczce.

 

Błogosławiony Klemens Aleksandryjski mówi: Filozofowie są dziećmi, póki nie staną się ludźmi poprzez Chrystusa…ponieważ prawda nigdy nie jest tylko rozumowaniem. Chrystus przyszedł by zmienić ludzi więc także i ich ludzkie pojmowanie. On jest naszym Logosem i naszą Logiką. Dlatego też musimy kierować nasz rozum ku Niemu, a nie Jego ku naszemu rozumowi. On jest wzorem dla  naszego rozumu. Nie nastawia się Słońca względem zegarka, lecz zegarek względem Słońca.