Rozmyślania na 10 grudnia

photo of saint Nikolaj (Velimirović)Kiedy kat odciął świętemu Jakubowi kciuk prawej ręki, święty powiedział: „Gałąź winną również tak się obcina, by na jej miejscu wyrosła nowa, młoda”. Kiedy odcinano mu drugi palec, powiedział: „Przyjmij Panie i drugą gałąź Tweј winnicy”. Zaś gdy trzeci: „Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi”. Przy czwartym: „Ty, który przyjmujesz pochwały od czterech zwierząt, przyjmij i cierpienie czwartego palca”. Przy piątym natomiast: „Niech się spełni radość moja, tak jak na weselu spełniła się pięciu mądrym pannom”. Przy odcinaniu szóstego palca: „Chwała Tobie Panie, który w szóstej godzinie na Krzyżu rozpostarłeś Swoje ręce, czyniąc mnie godnym by ofiarować  mój szósty palec”. Przy siódmym: „Podobnie jak Dawid, który wychwalał Ciebie siedem razy w ciągu dnia, tak i ja dziś to czynię poprzez siedem palców odciętych ze względu na Ciebie”. Przy ósmym powiedział: „Ty sam Panie poddałeś się obrzezaniu ósmego dnia”. Przy dziewiątym: „W dziewiątą godzinę oddałeś Swego ducha Ojcu, Chryste mój i ja wychwalam Ciebie przy cierpieniu dziewiątego palca”. Przy odcinaniu dziesiątego palca powiedział: „Na harfie mającej dziesięć strun śpiewam Tobie, Boże i dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie godnym, bym mógł przecierpieć obcięcie moich dziesięciu palców obu rąk, ze względu na dziesięć Twoich przykazań napisanych na dwóch tablicach”.

O najwspanialsza wiaro i miłości! O waleczna duszo, żołnierza Chrystusa!