Rozmyślania na 18 lutego

photo of saint Nikolaj (Velimirović)Zapytali mnisi abbę Ischiriona:

– Co uczyniliśmy?

– Wypełnialiśmy Boże przykazania – odpowiedział abba Ischirion.

– A co będą czynić ci, którzy przyjdą po nas?

– Będą oni czynić to co my, tylko że o połowę mniej.

– A ci po nich?

– Oni przy końcu czasu nie będą wypełniać mniszego trudu, ale dopadną ich takie pokusy i próby, że poprzez znoszenie ich okażą się większymi w Królestwie Bożym od nas i naszych ojców.