Rozmyślania na 12 lutego

photo of saint Nikolaj (Velimirović)Oto przykład jak królowie szukają porady u świętych, jak święci uciekają od próżności i bogactwa i jak doradzają królom.

Prawosławny cesarz bułgarski Piotr wybrał się ze swoją świtą w góry Rylskie, prowadzony nieodpartą chęcią zobaczenia św. Jana Rylskiego i skorzystania z jego nauk. Cesarz posłał przodem ludzi by zawiadomili świętego. Jednak święty nie zgodził się zobaczyć z cesarzem. Zasmucony władca ponownie posłał ludzi z jedzeniem, złotem i prośbą by święty napisał mu radę. Jan przyjął jedzenie, a złoto oddał, nawet go nie dotykając i odpowiedział cesarzowi: „Jeśli chcesz osiągnąć królestwo niebieskie, bądź miłosierny tak jak Ojciec niebieski. Nie ufaj nieprawdzie i nie bądź chciwy; bądź pokorny, cichy i otwarty na każdego. Nie przyjmuj pochwał od swoich doradców. Odzienie twoje niech świeci cnotami. Niech pamięć o śmierci nie zostawi twojej duszy. Kajaj się przed stopami Matki Cerkwi; schylaj głowę przed głowami Cerkwi, by Król królów widząc twoją serdeczność obdarzył cię skarbem, o którym nigdy serce człowieka nawet nie pomyśli.” Otrzymawszy to pismo, cesarz je pocałował a potem często je czytał.