Jak się kłócą mnisi?

Żyło sobie dwóch mnichów, którzy przez czterdzieści lat pobytu w tym samym monasterze nigdy się ze sobą nie pokłócili. Pewnego dnia jeden z nich zapytał drugiego:

– Nie uważasz, że powinniśmy choć raz się ze sobą posprzeczać?

Drugi odpowiedział mu na to:

– Dlaczego nie? O co się w takim razie pokłócimy?

– Moglibyśmy na przykład o ten chleb – zaproponował pierwszy.

– W porządku, kłóćmy się o ten chleb. Jak to się robi?

– Zwyczajnie – powiedział pierwszy – ten chleb jest teraz mój, co ty na to?

– Zatrzymaj go – odpowiedział drugi mnich.

 

źródło: Pouke.org