Rozmyślania na 5 stycznia

photo of saint Nikolaj (Velimirović)Żyjąc jeszcze w ciele, święci otrzymywali od Boga wiele objawień oraz wizji nieba i piekła. Wszystkie te objawienia i wizje potwierdzają wszelkie prawdy prawosławnej wiary. Święci są radością, wielką radością dla wiernych.

Św. Nifon, biskup cypryjski widział żywą Bogurodzicę i żywego Chrystusa w chwale. Widział oddzielenie duszy ludzkiej od ciała i aniołów chroniących poszczególnych ludzi! Na jawie rozmawiał z aniołami i sprzeczał się z demonami.

Cerkiew uczy, iż szczere pokajanie grzesznika, nawet w ostatniej chwili życia, zbawia duszę kajającego się.

Św. Nifon widział dusze pewnego samobójcy prowadzoną przez diabłów do piekła. Anioł stróż szedł za nią i gorzko płakał. Ta dusza była pewnego sługi, który popełnił samobójstwo, ponieważ jego pan nie był miłosierny, a on nie chciał cierpieć do końca i zostać bawionym.