Święto Spotkania Pańskiego

ikona Spotkania Pańskiego

ikona Spotkania Pańskiego

W 40. dzień po Bożym Narodzeniu, wierni Cerkwi obchodzą święto Spotkania Pańskiego.

 

Pismo Święte mówi o tym, jak w 40. dzień po narodzinach Chrystusa Przenajświętsza Bogurodzica przyniosła do świątyni jerozolimskiej swego Syna, aby zgodnie z prawem, poświęcić Go Bogu i się oczyścić (Kpł 12, 2-7, Wj 13,2). Choć ani jedno, ani drugie nie było konieczne to Prawodawca nie chciał w żaden sposób naruszyć własnego prawa, które dał Izraelitom przez Swego proroka Mojżesza.

 

W tym czasie, w świątyni pełnił posługę pierwszy kapłan Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela. On to właśnie wskazał Marii by stanęła w miejscu przeznaczonym dziewicom, a nie w tym dla kobiet. Z tego powodu zjawiły się w świątyni dwie niezwykłe osoby: starzec Symeon i prorokini Anna. Sprawiedliwy Symeon wziął na ręce maleńkiego Mesjasza i rzekł: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.” (Łk 2, 29-32). A jeszcze rzekł: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.” (Łk 2, 34). Prorokini Anna, która od młodości przebywała w świątyni służąc Bogu w poście i modlitwie także poznała Zbawiciela i wychwalając Boga objawiła wieść o przyjściu Długooczekiwanego. Faryzeusze zaś, widząc wszystko i słysząc, zezłościli się na Zachariasza, że wyznaczył Marii miejsce przeznaczone dziewicom w świątyni. Następnie udali się ze skargą do Heroda. Władca, przekonany o tym, że jest to Nowy Król, o którym powiedzieli mu mędrcy ze Wschodu, wysłał żołnierzy, aby zabili Jezusa. Jednakże w międzyczasie, Święta Rodzina uciekła z miasta i udała się do Egiptu prowadzona przez anioła Bożego.

 

Święto Spotkania Pańskiego ustanowione zostało w 544 roku w czasie panowania cesarza Justyniana. Cerkiew obchodzi ten dzień 2 lutego wg juliańskiego kalendarza, a 15 lutego wg gregoriańskiego.

 

W 1804 roku w dzień święta Spotkania Pańskiego, wybuchło I powstanie serbskie. Także w dniu tego święta, w 1835 roku uchwalono „Sretenjski ustav” – pierwszą demokratyczną konstytucję Serbii. Z tego względu 15 lutego jest w Serbii Świętem Konstytucji, a od 2006 roku także Świętem Państwowości oraz Świętem Serbskiej Armii.